Arudis Group


Arudis Group är ett mångsidigt team av erfarna IT konsulter som tillhandahåller tekniska tjänster för att hjälpa till att skydda, transformera och automatisera ditt företag.

Arudis Group

Våra certifierade konsulter har lång erfarenhet av företagens IT-landskap. Med hjälp av ett konsultativt tillvägagångssätt har vi levererat nästa generations lösningar för kunder inom en rad industrisegment i hela Sverige.


Nätverk Konsulterande

Teknisk kravdefinition, lösningsarkitektur

Traditionell och mjukvarudefinierad LAN och WAN routing och switching

Wireless audit

Nätverkshälsokontroll

Applikationssynlighet och optimering

Säkerhet Konsulterande

Livscykelgranskning

Governance, risk, and compliance

Pen testing och sårbarhetsbedömning

Bedömning av bästa praxis

Säkerhetsstrategi och roadmap

Moln Konsulterande

Cloud readiness assessment

Rekommendationer för kostnadsoptimering

Affärskontinuitet och disaster recovery

Molnhantering

Compliance

Molnsäkerhet


Kontakta oss